Nochchimoddai Buddhist Ruins In Vavuniya – වවුනියාවේ නොච්චිමොට්ටායි බෞද්ධ නටබුන්

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...

The Administration Report of the Archaeological Commissioner for the year 1979 contains a description of a partly destroyed stupa along with ruins of another building in the Nochchimoddai area close to the Parangi Aru.

Nochchimottai
About 5½ miles along the Vavuniya-Jaffna road, after passing the Nochchimottai Sub Post Office there is a gravel road to the right-hand side. On going along this road there is seen the high voltage electric cable line overhead. To the south of this line there is the stream known as the Parangi Aru. About 200 yds to the north of the stream there is the land being cultivated by the Manager of the People’s Bank, Vavuniya. At the north end of this land, by the side of a paddy field, there are the ruins of a dagoba. About ¾ ths of the dagoba have been damaged in the interests of enlarging the paddy field. The moulded bricks and surface bricks of the dagoba are heaped at one point. At this spot there is an image statue of Ganesha that is evidently being worshipped. There are no signs of the relic chamber of the dagoba having been opened by treasure seekers, but it could have been damaged due to the cutting of the side of the dagoba mound. The height of the dagoba is, at present, 15ft. Stone slabs and pillars of buildings are half hidden in the jungle cover. It is proposed to safeguard, even at this late stage, the ancient remains at this site.

No information if these ruins have been totally destroyed or conserved is known. The directions given above are quite detailed and the marker below is based on the directions above.


1979 වර්ෂය සඳහා වූ පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්ගේ පරිපාලන වාර්තාවේ වව්නියාවේ නොච්චිමොට්ටායි හි පරංගි ආරු ආසන්නයේ අර්ධ වශයෙන් විනාශ වූ ස්තූපයක් සහ තවත් ගොඩනැගිල්ලක නටබුන් පිලිබඳ විස්තරක් ඇතුලත්කො ට ඇත.

නොච්චිමොට්ටායි
වවුනියා-යාපනය මාර්ගය ඔස්සේ සැතපුම් 5½ ක් පමණ දුරින්, නොච්චිමොට්ටායි උප තැපැල් කාර්යාලය පසු කිරීමෙන් පසු දකුණු පැත්තට බොරළු පාරක් ඇත. මෙම මාර්ගය දිගේ යන විට ඉහළ වෝල්ටීයතාවයකින් යුත් විදුලි රැහැන් ඉහළින් දක්නට ලැබේ. මෙම විදුලි රැහැනට දකුණින් පරංගි අරු නමින් හැඳින්වෙන දිය පහරක් ඇත. මෙම ඇළට උතුරින් යාර 200 ක් පමණ වන විට වවුනියා මහජන බැංකුවේ කළමනාකරු විසින් වගා කරන භූමියක් තිබේ. මෙම භූමියේ උතුරු කෙළවරේ කුඹුරක් අසලින් දාගැබක නටබුන් පවතී. කුඹුර විශාල කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවට දාගැබින් ¾ක් පමණ හානිකොට ඇත. දාගැබෙහි අච්චු ගඩොල් සහ මතුපිට ගඩොල් එක්ස්ථානයක ගොඩ ගසා ඇත. මෙම ස්ථානයේ ගනේෂ් පිළිමයක් වන්දනාමාන කරන බවක් පෙනෙන්නට තිබේ. නිධන් හොරුන් විසින් දාගැබෙහි ධාතු කුටිය විවෘත කර ඇති බවට කිසිදු සලකුනක් නොමැති නමුත් දාගැබ් ගොඩැල්ලහි දෙපසින් පස් කැපීම නිසා එය හානි වීමට ඉඩ තිබේ. වර්තමානයේ දාගැබෙහි උස අඩි 15 කි. ගල් පුවරු සහ ගොඩනැගිලිවල කණු අඩක් වනයෙන් ආවරණය වී ඇත. මෙම ස්ථානයේ ඉතිරි වී ඇති පැරණි නටබුන් කිරීමට යෝජනා කෙරේ.

මෙම නටබුන් මුළුමනින්ම විනාශ වී හෝ සංරක්ෂණය කර ඇත්දැයි තොරතුරු නොමැත. ඉහත දක්වා ඇති දිශාවන් තරමක් සවිස්තරාත්මක වන අතර පහත ගූගල් සිතියමේ ස්ථානය ලකුණු කොට ඇත්තේ ඉහත දිශාවන් මත පදනම්වය.


References

  • De Silva, R. and Karunaratne, W., n.d. Administration Report of the Archaeological Commissioner for the year 1979. 1st ed. Colombo: Department of the Government Printing, p.42.

Also See

Map of Nochchimoddai Buddhist Ruins


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.

The map above also shows other places of interest within a approximately 20 km radius of the current site. Click on any of the markers and the info box to take you to information of these sites

Zoom out the map to see more surrounding locations using the mouse scroll wheel or map controls.


Driving Directions to Nochchimoddai Buddhist Ruins

Route from Vavuniya up to Nochchimoddai Buddhist Ruins
Though : Omanthe Road
Distance : 7.5 km
Travel time : 15 mins
Driving directions : see on google map

© www.amazinglanka.com
Tagged with: , , , ,