ගම්පහ අහුගම්මන අම්බලම – Gampaha Ahugammana Ambalama

ගම්පහ අහුගම්මන අම්බලම - Gampaha Ahugammana Ambalama
ගම්පහ අහුගම්මන අම්බලම (2020) – Gampaha Ahugammana Ambalama (2020)
ඡායාරූපය : Ahugammana-Eakamuthu

කඩුවෙල නගරයේ සිට වැලිවේරිය දෙසට කිලෝමීටර 8ක් ගමන් කිරීමේදී හමුවන දෙල්ගොඩ උඩුපිල ප්‍රදේශයෙන් අකුරුමුල්ල දෙසට හැරී කිලෝමීටර 2 ක් ගමන් කිරීමෙන් අහුගම්මන අම්බලමට ලඟා විය හැක. මෙම අම්බලම වෙල්යායකට පසුලා මාර්ගයට යාබදව ස්ථානගත වී තිබෙනවා.

මෙම අම්බලම සාදා තිබෙන්නේ ගඩොලින් හා බදාමයෙන්. මෙම  නිර්මාණය කළාත්මක ගුණයෙන් විශේෂත්වයක් නැතත් අම්බලමක් ලෙස විශේෂත්වයක් දරනවා. මෙහි ඇතුල්වීමට ඇති ද්වාරය සමග ඇති කණු 2ක් සමග කණු 9ක් වහලය දැරීමට යොදවා තිබෙනවා.

අද මෙම අම්බලමේ වහලය සෙවිලි කර තිබෙන්නේ රට උළු භාවිතා කරලා.  ඇතුලත තුන් පැත්තක ආසන පෝරු සාදා තිබෙනවා.මෙහි නිල්  හා සුදු වර්ණයන් මෑතක් වන තුරු මෙම අම්බලමේ ආලේප කර තිබුණා . 2020 වර්ෂයේ ජනවාරි මාසයේ රටපුරා ඇති වූ බිත්ති වල චිත්‍ර ඇඳීමේ රැල්ලත් සමග මෙහි පිටත බිත්ති නොයෙක් චිත්‍රයන්ගෙන් ආවරණය කර තිබෙනවා.

ගම්පහ අහුගම්මන අම්බලම - Gampaha Ahugammana Ambalama
ගම්පහ අහුගම්මන අම්බලම (2015) – Gampaha Ahugammana Ambalama (2015)

සම්බන්ධ වෙනත් පිටු

ගම්පහ අහුගම්මන අම්බලම සිතියම

ගූගල් සිතියම් පහලින් - ගූගල් සිතියම් විවෘත කිරීමට පහත බොත්තම් භාවිතා කරන්න -
.

ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.


ගම්පහ අහුගම්මන අම්බලම රියදුරු දිශාවන්

කඩුවෙල සිට ගම්පහ අහුගම්මන අම්බලම දක්වා
හරහා : වැලිවේරිය -උඩුපිල
මුළු දුර :කිලෝමීටර 10
ගතවන කාලය  : විනාඩි 20
ගතකල යුතු කාලය : විනාඩි 15-30 පමණ
රියදුරු දිශාවන් : ගූගල් සිතියමේ බලන්න

© www.amazinglanka.com