දිස්ත්‍රික්ක අනුව සූචිගතකල ශ්‍රී ලංකාවේ දියඇලි නාමාවලිය

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Be the first to rate
Loading...

ප්‍රමාණය හා සාපේක්ෂව ලෝකයේ ඕනෑම රටක වැඩිම දිය ඇලි ගණනක් ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ ය. ඇත්තෙන්ම ලංකාවේ වාර්තාගත දිය ඇලි 500ක් පමණ තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ දිය ඇලි පිළිබඳ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් සකස් කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ උත්සාහයක් ගත් ප්‍රථම සංවිධානය LCWF ය. ඔවුන් රටේ දිය ඇලි 382 ක දත්ත ගබඩාවක් නිර්මාණය කළහ.

මෙම ලැයිස්තුව LCWF දත්ත සමුදාය මත පදනම් වී ඇති නමුත් දිය ඇලි සංක්‍යාව 500 කට පමණ පුළුල්වේ කොට ඇත. සෑම දිය ඇල්ලකටම වැඩි තොරතුරු එක් කර ඇති අතර බොහෝ ඒවා ගූගල් සිතියම් වල නිවැරදිව සිතියම් ගත කර ඇත. මුල් දත්ත ගබඩාවේ සිදු වූ සමහර වැරදි ද නිවැරදි කර ඇත. ඉහත දියඇලි වලට අමතරව නම් නොමැති දිය ඇලි 17ක් පමණ ගූගල් සිතියම් වලට හා ඡායාරූප වලට සම්බන්ධ කොට සලකුණු කර ඇත.

මෙම කාර්යය තවමත් අවසන් වී නැති අතර ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන් පමණක් දන්නා තවත් දිය ඇලි බොහෝමයක් තවමත් ලැයිස්තු ගත කර නොමැත. කිසියම් දිය ඇල්ලක් පිළිබඳ අමතර තොරතුරු ලබා දීමට ඔබ කැමති නම් කරුණාකර වෙබ් අඩවි හිමිකරුට දැනුම් දෙන්න.

(*)ලංකා දිය ඇලි කවුන්සිලයේ (LCWF) දිය ඇලි දත්ත සමුදා තොරතුරු වල යම් විෂමතාවයක් (නම, උස හෝ ස්ථානය) පෙන්නුම් කරයි. මෙය විස්තරාත්මකව දැන ගැනීමට දිය ඇල්ලේ තොරතුරු බලන්න.
(**)LCWF දත්ත ගබඩාවේ ලැයිස්තුගත කර නැති දිය ඇල්ලක් පෙන්නුම් කරයි

සිංහරාජ වනයේ දියඇලි

සිංහරාජයේ වැසි වනාන්තරයේ දිය ඇලි 19 ක් ඇත. වඩාත් ජනප්‍රිය දිය ඇලි පහත දැක්වේ.

නමඋස (මීටර)
1බඹරවැල්දොළ දූවිලි ඇල්ල12
2බටකොටුව ඇල්ල03
3බෙරලිය දොල ඇල්ල 08
4ලංකාගම බ්‍රාක්මණ ඇල්ල27
5ලංකාගම ගල් ඔරුව ඇල්ල (ගල්දෝරුව ඇල්ල)30
6හත්බින්න ඇල්ල 06
7ඉලුඹකන්ද දූවිලි ඇල්ල40
8ලංකාගම කැකුණ ඇල්ල 11
 ලංකාගම දූවිලි ඇල්ල23
9පුංචි කුමරිය ඇල්ල03
10මල්මෝර ඇල්ල30
11නෙළුගොල්ල ඇල්ල10
12නෙළුව දූවිලි ඇල්ල17
13පතන් ඔය ඇල්ල06
14පිටකැලේ දූවිලි ඇල්ල08
15 සුදුවැලිකොත ඇල්ල45
 ලංකාගම තට්ටු ඇල්ල **14
16ලංකාගම ඌරන් වැටුන ඇල්ල20
17වතුගල ඇල්ල16

Leave a Reply