සුරුලුමහමුනියාව රජමහා විහාරය – Surulumahamuniyawa Rajamaha Viharaya

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Be the first to rate
Loading...
Ruins at Surulumahamuniyawa Rajamaha Viharaya
Ruins at Surulumahamuniyawa Rajamaha Viharaya
Image courtesy of Dr. Ashan Geeganage

ගෝමරන්කඩවල – තිරියාය මාර්ගයේ කිලෝමීටර 6.5ක් පමණ ගියවිට සුරුලුමහමුනියාව රජමහා විහාරයට ලඟා විය හැක. මෙය 18 වන ශතවර්ෂයේ ජනප්‍රිය විහාරස්ථානයක්ව තිබූ  බව මෙම පුජා ස්ථානය පුරාන නම්පොතෙහි ඇතුලත් පවා ඇතුලත් වීමෙන් පෙනේ.  නම්පොත හෙවත් විහාර අස්න, 18 වන ශතවර්ෂයේදී හෝඩිය උගෙනීමෙන් පසු ව කුඩා දරුවනට වචන උච්චාරණය හුරු කිරීමට භාවිත වූ ග්‍රන්ථයකි.  මෙහි ඇතුලත් වුයේ එකල ප්‍රසිද්ධ විහාර නාමාවලියකි. 

මෙම විහාර සංකීර්ණයේ නටබුන් සමහරක් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංරක්‍ෂණය කර ඇති අතර ඒවා අතර බෝධිඝරය, ස්ථූප, පිළිම මන්දිරය සහ තවත් ගොඩනැගිල්ලක් ඇත.

Traveling on the Gomarankadawala – Thiriyaya road for 6.5 km will bring you the ancient Surulumahamuniyawa Rajamaha Viharaya. This is one of the many small archaeological sites within ancient temples off the beaten path in the Anuradhapura district.

This has been one of the most  popular temples  in the 18th century which appears even in the Nampotha, a standard text book for then schools which lists the most popular temples in the country. Some of the ruins of this temple complex has been conserved by the Department of Archaeology, including Bodhi garaya, stupa, image house and another building.

Also See

සුරුලුමහුමුනියාව රජමහා විහාරයේ නටබුන් සිතියම


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.

ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.


සුරුලුමහුමුනියාව රජමහා විහාරයේ නටබුන් රියදුරු දිශාවන්

ත්‍රිකුණාමලය සිට  සුරුලුමහුමුනියාව රජමහා විහාරයේ නටබුන් දක්වා

හරහා :ගෝමරන්කඩවල
මුළු දුර : කිලෝමීටර් 46
ගතවන කාලය : පැය 1
ගත කිරිය යුතු කාලය : විනාඩි 30  පමණ
රියදුරු දිශාවන් : ගූගල් සිතියමේ බලන්න

© www.amazinglanka.com