Paranaddakal Buddhist Ruins In Vavuniya – වවුනියාවේ පරනට්ටකල් බෞද්ධ නටබුන්

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Be the first to rate
Loading...
The new Kovil being built on the possible site of rock pillars discovered by the Archaeological Department in 1979. This site is possibly already lost to the Buddhists
The new Kovil being built on the possible site of rock pillars discovered by the Archaeological Department in 1979. This site is possibly already lost to the Buddhists

The Administration Report of the Archaeological Commissioner for the year 1979 contains a description of a cluster of stone pillars belinging to an ancient building in Paranaddakal;

Paranattamkulam
On the Vavuniya-Jaffna road, about ½ mile beyond the Nochchimottai Sub Post Office, on turning to the left-hand side and crossing the railway line and travelling about 2 miles along the gravel road one comes to the Government Tamil School in the village of Paranattan Kallu. In front of the school and about 50 yds away there is a cadjan roofed building with stone pillars of the ancient period, the height of a pillar being 7ft 3in and 11 in on each side. The stones belonging to two ancient door jambs have been interchanged and used in the doorway of the present building. There are other stones belonging to an ancient image house which have been broken and kept at the site. This whole area had been used as an enclosure for cattle. The steps of an old entrance to a building have been removed and placed at one spot and on it there are placed the images of two Hindu deities. It appears that these stones belong to the Buddhist image house at the site of Kadikulam mentioned above and that they have been brought to this site and used in an effort to build a religious edifice for another faith.

No information whether these ruins have been totally destroyed or conserved is known. The directions given above are quite detailed and it seems that there is a quite a large kovil has been built in 2015. Most probably the above Buddhist ruins are already buried with the new Kovil. The marker below is based on the directions above.


1979 වර්ෂය සඳහා වූ පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්ගේ පරිපාලන වාර්තාවේ වව්නියාවේ පරනට්ටකල් හි පුරාන ගොඩනැගිල්ලක ගල් කණු සමුහයක් පිලිබඳ විස්තරක් ඇතුලත්කොට ඇත.

පරණට්ටම්කුලම්
නොච්චිමොට්ටායි උප තැපැල් කාර්යාලයෙන් ඔබ්බට සැතපුම් ½ක් පමණ දුරින් පිහිටි වවුනියා-යාපනය මාර්ගයේ, වම් පැත්තට හැරී දුම්රිය මාර්ගය හරහා බොරළු පාර දිගේ සැතපුම් 2 ක් පමණ ගමන් කර පරණට්ටම් කල්ලු ගම්මානයේ රජයේ දෙමළ පාසලට පැමිණේ. පාසල ඉදිරිපසින් හා යාර 50 ක් පමණ ඈතින් පිහිටි පුරාණ යුගයේ ගල් කණු සහිත තල් අතු වහලයක් සහිත ගොඩනැගිල්ලක් ඇත. කුළුණක උස අඩි 7 අඟල් 3ක් හා පැත්තක පළල අඟල් 11 කි. ඉපැරණි දොර උළුවහු දෙකකට අයත් ගල් එකිනෙකට හුවමාරු කර වර්තමාන ගොඩනැගිල්ලේ දොරටුවේ භාවිතා කර ඇත. ඉපැරණි ප්‍රතිමා ගෘහයකට අයත් තවත් ගල් කඩා එම ස්ථානයේ ගොඩගසා ඇත. මෙම මුළු ප්‍රදේශයම ගවයින් ගාල් කිරීමේ ස්ථානයක් ලෙස භාවිතා කර ඇත. ගොඩනැගිල්ලකට අයත් පැරණි පිවිසුමක පඩි ඉවත් කර එක් ස්ථානයක තබා ඇති අතර ඒ මත හින්දු දෙවිවරුන් දෙදෙනෙකුගේ රූප තබා ඇත. මෙම ගල් ඉහත සඳහන් කරිකුලම් භූමියේ පිහිටි ප්‍රතිමා ගෘහයට අයත් බවත් ඒවා බවත් මෙම ස්ථානයට ගෙනැවිත් වෙනත් සඳහා ආගමික ගොඩනැගිල්ලක්ඉ දිකිරීම සඳහා යොදාගෙන ඇති බවත් පෙනේ.

මෙම නටබුන් මුළුමනින්ම විනාශ වී හෝ සංරක්ෂණය කර ඇත්දැයි තොරතුරු නොමැත. ඉහත දක්වා ඇති දිශාවන් තරමක් සවිස්තරාත්මක වන අතර එම ස්ථානයේ තරමක විශාල කෝවිලක් 2015 දී ඉදිකොට ඇත. බොහෝවිට මෙම බෞද්ධ නටබුන් මෙම කෝවිලටම දැනටමත් යටවී තිබිය හැක. පහත ගූගල් සිතියමේ ස්ථානය ලකුණු කොට ඇත්තේ ඉහත දිශාවන් මත පදනම්වය.


References

  • De Silva, R. and Karunaratne, W., n.d. Administration Report of the Archaeological Commissioner for the year 1979. 1st ed. Colombo: Department of the Government Printing, p.42-43.

Also See

Map of Paranaddakal Buddhist Ruins


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.

The map above also shows other places of interest within a approximately 20 km radius of the current site. Click on any of the markers and the info box to take you to information of these sites

Zoom out the map to see more surrounding locations using the mouse scroll wheel or map controls.


Driving Directions to Paranaddakal Buddhist Ruins

Route from Vavuniya up to Paranaddakal Buddhist Ruins
Though : Omanthe Road
Distance : 10 km
Travel time : 15 mins
Driving directions : see on google map

© www.amazinglanka.com
Tagged with: , , , ,