අත්තනගොඩ ශ්‍රී විශුද්ධාරාමය පුරාණ ටැම්පිට විහාරය – Attanagoda Sri Vishuddharamaya Purana Tampita Viharaya

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
අත්තනගොඩ ශ්‍රී විශුද්ධාරාමය පුරාණ ටැම්පිට විහාරය - Attanagoda Sri Vishuddharamaya Purana Tampita Viharaya
අත්තනගොඩ ශ්‍රී විශුද්ධාරාමය පුරාණ ටැම්පිට විහාරය – Attanagoda Sri Vishuddharamaya Purana Tampita Viharaya
Photo Credits : www.samkathana.lk

දෙමහල් අත්තනගොඩ ටැම්පිට විහාරය පිහිටියේ ප්‍රසිද්ධ අම්බුළුගල රජමහා විහාරයට ආසන්නයේය. කෑගල්ලේ සිට මහනුවර මාර්ගයේ කිලෝමීටර 5 ක් පමණ ගමන්කොට මොලගොඩ ප්‍රදේශයෙන් හරවා තවත් කිලෝමීටර 5 පමණ ගමන්ගෙන මෙම විහාරයට ලඟා විය හැක.

මෙම විහාරයේ විශාල දෙමහල් ටැම්පිට විහාරයක් පවතී. ටැම්පිට විහාර මහනුවර රාජධානිය පැවති කාලය තුල නප්‍රිය ගෘහ නිර්මාණ අංගයක් වූ අතර මෙහිදී ගෘහය වේදිකාවක් මත ඉදිකරන ලද අතර එම වේදිකාව ගල් කුළුණු මත තබා ගොඩනැගිණි.

මෙම ගොඩනැගිල්ලේ ටැම්පිට විහාරය ඇත්තේ උඩ මාලයේය.ටැම්පිට විහාරයන්හි සාමාන්‍යයෙන් දක්නට ලැබෙන ප්‍රදක්ෂිණා පථයක් මෙහි නොමැත. මෙහි ප්‍රථිමා ගෘහයේ දිග මීටර් 6.93 ක් සහ පළල මීටර් 3.66 කි. මෙම ටැම්පිට විහාරය 1977 ජනවාරි 28වන දින ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ආරක්‍ෂිත ස්මාරකයක් ලෙස නම් කරන ලදී.

Declared as a protected archaeological site in 28 January 1977

separator divider

The two storied Attanagoda Tampita Viharaya (Aththanagoda Tampita Viharaya) lies close to the more popular Ambulugala Rajamaha Viharaya. Travelling about 5km from Kegalle towards Kandy up to Molagoda and taking a right turn and traveling a further 5km on the by roads will bring you the ancient Attanagoda Rajamaha Viharaya.

The Tampita Viharaya at the temple is large and is built as a two storied building. Tampita Vihara was a popular architectural feature during the Kandyan kingdom where the temple was built on a platform which was held on an array of pillars, mostly stone.

The Tampita Viharaya at Attanagoda Viharaya lies on the upper floor of the structure. The building does not have a circumambulating  path generally found in such structures. The inner image house is 6.93 meters long and 3.66 meters wide. This structure was declared as a protected archaeological site in 28 January 1977.

මූලාශ්‍ර

සම්බන්ධ වෙනත් පිටු

අත්තනගොඩ ටැම්පිට විහාරය සිතියම


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.

ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.


අත්තනගොඩ ටැම්පිට විහාරය දිශාවන්

කෑගල්ල සිට අත්තනගොඩ ටැම්පිට විහාරය දක්වා
හරහා :මොලගොඩ
මුළු දුර : කිලෝමීටර් 11
ගතවන කාලය : විනාඩි 30
ගත කිරිය යුතු කාලය : විනාඩි 30 පමණ
රියදුරු දිශාවන් : ගූගල් සිතියමේ බලන්න

© www.amazinglanka.com