නක්කාවත්ත ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය පුරාණ ටැම්පිට විහාරය – Nakkawatta Sri Sudarshanaramaya Purana Tampita Viharaya

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
නක්කාවත්ත ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය පුරාණ ටැම්පිට විහාරය - Nakkawatta Sri Sudarshanaramaya Purana Tampita Viharaya
නක්කාවත්ත ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය පුරාණ ටැම්පිට විහාරය – Nakkawatta Sri Sudarshanaramaya Purana Tampita Viharaya
Photo Credits : priyanka maxup

නක්කාවත්ත යනු කුරුණගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුලියපිටිය සහ නාරම්මාල අතර පිහිටි ගමකි. මෙම විහාරස්ථානයට ළඟාවීම සඳහා කුලියපිටියේ සිට නාරම්මල දෙසට මීටර් 11 ක් හෝ නාරම්මල සිට කි.මී. 9.5 ක් ගමන් කළ යුතුය. ඉන්පසු අතුරු මාර්හයක කිලෝමීටර 1 ක් පමණ ගමන් කිරීමෙන් විහාරයට ළඟා විය හැකිය.

මෙම විහාරස්ථානය අවම වශයෙන් මනනුවර යුගය දක්වා දිවයනබව එහි ඇති ටැම්පිට විහාරය කියාපායි.

ටැම්පිට විහාර මහනුවර රාජධානිය පැවති කාලය තුල ජනප්‍රිය ගෘහ නිර්මාණ අංගයක් වූ අතර මෙහිදී ගෘහය වේදිකාවක් මත ඉදිකරන ලද අතර එම වේදිකාව ගල් කුළුණු මත තබා ගොඩනැගිණි.

නක්කාවත්ත ටැම්පිට විහාරය ගල් කුළුණු 10 ක් මත ඉදිකර ඇති අතර එහි සාමාන්‍ය උස සෙන්ටිමීටර 61 කි. මෙම විහාරය ප්‍රමාණයෙන්මෙ කුඩා වූවද සෙන්ටිමීටර 46ක් පළල පටු ප්‍රදක්ෂිණා පථයක් පිළිමගෙය වටා තිබේ. මෙහි ප්‍රථිමා ගෘහයේ දිග මීටර් 3.35 ක් සහ පළල මීටර් 2.44 කි. සම්පූර්ණ ගොඩනැගිල්ල මීටර් 6.20 ක් දිග සහ මීටර් 4.50 පළල වේ.

විහාරයට ඇතුළුවීම සඳහා කළුගලකින් නෙළු පඩි 4ක් යුත් සෝපානයකි. 2 වන පියවර සඳකඩ පහණක් ලෙස කැටයම් කර ඇති අතර මෙහි කැටයම් දැන් බොහෝ දුරට මැකී ගොස් ඇත. මෙම ටැම්පිට විහාරය 1967 මැයි 19 වන දින ආරක්ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරකයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත.

separator divider

Nakkawatta (Nakkawaththa) is is village lying in between Kuliyapitiya and Narammala in the Kurunegala district. You need to travel 11m from Kuliyapitiya towards Narammala or 9.5km from Narammala to reach the Temple Road in Nakkawatta. You can reach the temple by travelling approx 1km on this by road.

The temple goes back at least to the Kandyan Era you would find an ancient Tampita Viharaya, a temple on pillars.

Tampita Vihara was a popular architectural feature during the Kandyan kingdom where the temple was built on a platform which was held on an array of pillars, mostly stone.

The Tampita Viharaya at Nakkawatta is built on 10 stone pillars with an average height of 61cm. Although the structure is small, a small 46cm circumambulating  path is found around the inner sanctum. The inner sanctum which is the image house is 3.35 meters long and 2.44 meters wide. The whole structure is 6.20 meters long and 4.50 meters wide.

A large rock has been cut in to 4 steps to enter the temple. The 2nd step is cut in form of a moonstone with some carvings which are now mostly faded. This tampita Viharaya was declared as a protected archaeological monument on 19th May 1967.

මූලාශ්‍ර

සම්බන්ධ වෙනත් පිටු

නක්කාවත්ත ටැම්පිට විහාරය සිතියම


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.

ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.


නක්කාවත්ත ටැම්පිට විහාරය දිශාවන්

පාදෙණිය සිට අළුත් හේරත්ගම ටැම්පිට විහාරය දක්වා
හරහා :අඹන්පොල
මුළු දුර : කිලෝමීටර් 40
ගතවන කාලය : විනාඩි 45
ගත කිරිය යුතු කාලය : විනාඩි 30 පමණ
රියදුරු දිශාවන් : ගූගල් සිතියමේ බලන්න

© www.amazinglanka.com