කිවුලේකඩවල හින්දු කෝවිල නටබුන් – Kivulekada Hindu Kovil Ruins

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Be the first to rate
Loading...
Conserved ancient Kivulekada Hindu Kovil
Conserved ancient Kivulekada Hindu Kovil
Image courtesy of Dr. Ashan Geeganage

කිවුලේකඩවල පිහිටියේ ගෝමරන්කඩවල – තිරියාය මාර්ගයේ කිලෝමීටර 11ක් පමණ ගියවිටය. මෙම මාර්ගය අසල කිවුලේකඩවල වැව හා ඒ අසලම කිවුලේකඩවල පුරාණ ශෛලබිම්බාරාම විහාරය පිහිටා ඇත. 

මෙම විහාරයට ඉදිරිපිට ඉදිරිපිට මාර්ගයේ  කිලෝමීටරයක පමණ ගමන් කලවිට පුරාණ හින්දු කෝවිලයක සංරක්‍ෂිත නටබුන් ස්ථානයට ලඟාවිය හැක. මෙහි සංරක්‍ෂිත කෝවිල ගොඩනැගිල්ලට අමතරව දෙමළ අක්ෂරයෙන් ගලක කෙටූ විශාල සෙල්ලිපියක්ද  ඇත.

Conserved ruins of an ancient Hindu Kovil lies close to the Kivulekadawala Shalilabimbarama Temple. To reach these ruins take the road in front of the temple.  In addition to the conserved kovil  structure, a large rock inscription too can be found at this site.

සම්බන්ධ වෙනත් පිටු

කිවුලේකඩවල හින්දු කෝවිල නටබුන් සිතියම


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.


ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.


කිවුලේකඩවල හින්දු කෝවිල නටබුන් රියදුරු දිශාවන්

ත්‍රිකුණාමලය සිට  කිවුලේකඩවල හින්දු කෝවිල නටබුන් දක්වා

හරහා :ගෝමරන්කඩවල
මුළු දුර : කිලෝමීටර් 48
ගතවන කාලය : පැය 1
ගත කිරිය යුතු කාලය : විනාඩි 15-30  පමණ
රියදුරු දිශාවන් : ගූගල් සිතියමේ බලන්න

© www.amazinglanka.com