හල්ලොලුව පල්ලේගම අම්බලම – Halloluwa Pallegama Ambalama

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Be the first to rate
Loading...
හල්ලොලුව පල්ලේගම අම්බලම ආසන්නයේ ඇති සෙල්ලාවලි රජමහා විහාරයට අයත් විහාර ගෙය තුල -  Inside the image house of Sellawali Rajamaha Viharaya close to the Pallegama Ambalama
හල්ලොලුව පල්ලේගම අම්බලම ආසන්නයේ ඇති සෙල්ලාවලි රජමහා විහාරයට අයත් විහාර ගෙය තුල – Inside the image house of Sellawali Rajamaha Viharaya close to the Pallegama Ambalama
Photo by : U_Edg3

පල්ලේගම තිබෙන්නේ හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ. පල්ලේගම තලාව කුඹුරුයායට යාබදව පල්ලේගම අම්බලම පිහිටා තිබෙනවා. අක්කර හැටකට වැඩි මෙම සශ්‍රික කෙත්යාය පුරාණ රජ කාලයේ සිට කන්න 2ක් වගා කලත් අද ජලය නොමැති කමින් මේ කෙත්යායන් පුරන් වෙලා තිබෙනවා.

මෙම අම්බලමට ලඟා වීමට මහනුවර ගැටඹේ සිට කටුගස්තොට මාර්ගයේ කිලෝමීටර 4ක්ගො ගොස් ජයන්ති මාවතට හැරී ඒ මාර්ගයේ කිලෝමීටර 1.2ක් ගමන් කර පල්ලේගම තලාව කුඹුරුයායට ඇති පාරේ යා යුතුයි.

මේ ගමන යනවානම් පල්ලේගම අම්බලම පසු කොට කුඹුරුයාය මැද තිබෙන සෙල්ලාවලි රජමහා විහාරයටත් ගොඩවෙන්න අමතක කරන්න එපා. මෙයට වෙලමැද පන්සල කියාද හඳුන්වනවා. මනරම් පරිසරයක තිබෙන මේ විහාරයේ මහනුවර යුගයේ ඉතා අනර්ඝ පිළිම ගෙයක් දැකගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින්නේ ප්‍රතිමාතලයක් මත සෑදු බුදු පිළිමයක් හා ඒ වටා ඇති රැස් මාලාවක්. නමුත් මෙහි ප්‍රතිමාතලය වෙනුවට ඇත්තේ නාගදරණයක් හා රැස් මාලාවක් වෙනුවට නාග පෙනයයි. මීට අමතරව මෙම විහාරගෙය මහනුවර අවධියේ කලාගාරයක් බඳු වෙනවා.

separator divider

Pallegama is located in the Harispattuwa Divisional Secretariat. Pallegama Ambalama is located adjacent to the Pallegama Thalawa paddy fields. This fertile field of more than 60 acres has been cultivated for two seasons since the time of the ancient kings but today these fields have become barren due to lack of water.

To reach this Ambalama you have to travel 4 km on the Katugastota road from Getambe in Kandy, turn to Jayanthi Mawatha and travel 1.2 km on this road to Pallegama Thalawa paddy fields.

If you are going on this journey to Pallegama Ambalama do not forget to visit the Sellavali Rajamaha Viharaya in the middle of the paddy field. This is also known as the Welamada Viharaya. Situated in a beautiful setting, this temple houses a magnificent image house from the Kandyan period. Instead of the usual halo around the Buddha statue which is built on a pedestal, the statue is seated on a coil of a cobra with its head in place of the halo. In addition, this image house looks like an art gallery of the Kandy period.

සම්බන්ධ වෙනත් පිටු

හල්ලොලුව පල්ලේගම අම්බලම සිතියම


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.

ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.


හල්ලොලුව පල්ලේගම අම්බලම රියදුරු දිශාවන්

ගැටඹේ සිට  පල්ලේගම අම්බලම දක්වා
හරහා : කටුගස්තොට පාර
මුළු දුර :කිලෝමීටර 5.3
ගතවන කාලය  : විනාඩි 25
ගතකල යුතු කාලය : විනාඩි 10-15 පමණ
රියදුරු දිශාවන් : ගූගල් සිතියමේ බලන්න

© www.amazinglanka.com