හොරවඩුන්න ශ්‍රී සුදර්ශන ශෛලබිම්බාරාමය ටැම්පිට විහාරය – Horawadunna Sri Sudarshana Shailabimbaramaya Tampita Viharaya

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
Tampita Viharaya sketch og
A sketch of a Tampita Viharaya

හොරවඩුන්න ශ්‍රී සුදර්ශන ශෛලබිම්බාරාමය පන්නල සහ කුලියාපිටිය අතර පිහිටි පුරාන විහාරස්ථානයකි. මෙම විහාරස්තානයට ලඟාවීමට කුලියපිටිය මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 2.3 ක් ගමන් කර දකුණු පැත්තෙන් හොරවඩුන්න-කොටුවැල්ල මාර්ගයට ඇතුල්විය යුතුය. මෙම මාර්ගයේ සහ තවත් අතුරු මාර්ගයක තවත් කිලෝමීටර් 2.5ක් ගමන් කිරීමෙන් විහාරස්ථානයට ලඟා විය හැක.

ටැම්පිට විහාර මහනුවර රාජධානිය පැවති කාලය තුල ජනප්‍රිය ගෘහ නිර්මාණ අංගයක් වූ අතර මෙහිදී ගෘහය වේදිකාවක් මත ඉදිකරන ලද අතර එම වේදිකාව ගල් කුළුණු මත තබා ගොඩනැගිණි.

අවාසනාවට, පසුකාලීන අලුත්වැඩියාවකදී හොරවඩුන්න ටැම්පිට විහාරය රඳවා තිබූ ගල් කණු සියල්ලම බිත්තියකින් ආවරණය කර ඇත. මෙහි ප්‍රදක්ෂිණා පථයක් නොමැත. විහාරයේ දිග මීටර් 6.71 ක් සහ පළල මීටර් 5.10 කි. දැව වේදිකාවට සවි කර ඇති ලී කණු 26 කින් වහලය රඳවා ඇත.

වැඩිදුර තොරතුරු නොමැත.

separator divider

Horawadunna Sri Sudarshana Shailabimbaramaya is a temple which lies between Pannala and Kuliyapitiya. To reach the temple you need to travel 2.3km on the Kuliyapitiya road and turn right on to the Horawadunna-Kotuwella road. Traveling another 2.5km on this and another by-road will bring you to this temple.

Tampita Vihara was a popular architectural feature during the Kandyan kingdom where the temple was built on a platform which was held on an array of pillars, mostly stone.

Unfortunately the stone pillars which held the Horawadunna Tampita Viharaya has been all covered with a wall during a later renovation. No circumambulating path is found at this structure. The viharaya is 6.71 meters long and 5.10 meters wide. The roof is held by 26 wooden pillars fixed on to the raised platform.

No further information is available.

මූලාශ්‍ර

සම්බන්ධ වෙනත් පිටු

හොරවඩුන්න ටැම්පිට විහාරය සිතියම


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.

ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.


හොරවඩුන්න ටැම්පිට විහාරය දිශාවන්

මහනුවර සිට හොරවඩුන්න ටැම්පිට විහාරය දක්වා
හරහා : ලේවැල්ල
මුළු දුර : කිලෝමීටර් 12
ගතවන කාලය : විනාඩි 30
ගත කිරිය යුතු කාලය : විනාඩි 30 පමණ
රියදුරු දිශාවන් : ගූගල් සිතියමේ බලන්න

© www.amazinglanka.com