ඉහළ කඩිගමුව ශ්‍රී පුෂ්පාරාම ටැම්පිට විහාරය – Ihala Kadigamuwa Sri Pushparama Tampita Viharaya

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
Tampita Viharaya sketch og
A sketch of a Tampita Viharaya

ඉහල කඩිගමුව ශ්‍රී පුෂ්පාරාම පුරාණ විහාරය පිහිටා ඇත්තේ බෝවත්ත (බිංගිරිය – පඬුවස්නුවර අතර) සහ කුලියාපිටිය අතරය. මෙම විහාරස්තානයට ගමන් කිරීම සඳහා කුලියාපිටියේ සිට කිලෝමීටර් 13.7 ක් බෝවත්ත දෙසට ගමන් කළ යුතුය. නැතහොත් ඔබ බෝවත්ත සිට ගමන් කරන්නේ නම්, අලංකාර පොල් වතු මධ්‍යයේ පන්සල පාරට කිලෝමීටර 4 ක් ගමන් කළ යුතුය. මෙම මාර්ගයේ මීටර් 200 ක් පමණ දුරින් විහාරය හමුවේ.

ටැම්පිට විහාර මහනුවර රාජධානිය පැවති කාලය තුල ජනප්‍රිය ගෘහ නිර්මාණ අංගයක් වූ අතර මෙහිදී ගෘහය වේදිකාවක් මත ඉදිකරන ලද අතර එම වේදිකාව ගල් කුළුණු මත තබා ගොඩනැගිණි.

මීටර 2.2 ක් උස ගල් කණු 10 ක් මත ඉහල කඩිගමුව ටැම්පිට විහාරය සදා ඇත. මෙහි ප්‍රදක්ෂිණා පථයක් නිර්මාණය කොට නොමැත. විහාරය දිගින් මීටර් 6.32 ක් වන අතර පළලින් මීටර් 2.94 කි.

වැඩිදුර තොරතුරු නොමැත.

separator divider

Ihala Kadigamuwa Sri Pushparama Purana Viharaya lies between Bowatta (between Bingiriya – Panduwasnuwara) and Kuliyapitiya. Traveling from Kuliyapitiya, you need to travel 13.7km towards Bowatta or if you are traveling from Bowatta, you need to travel 4km to reach the turnoff to the temple road amidst the coconut groves. From here, its just 200 meters to the temple.

Tampita Vihara was a popular architectural feature during the Kandyan kingdom where the temple was built on a platform which was held on an array of pillars, mostly stone.

The Ihala Kadigamuwa Tampita viharaya lies on 10 rock pillars 2.2 meters tall. No circumambulating path is found at this structure. The viharaya is 6.32 meters long and 2.94 meters wide.

No further information is available.

මූලාශ්‍ර

සම්බන්ධ වෙනත් පිටු

ඉහළ කඩිගමුව ටැම්පිට විහාරය සිතියම


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.

ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.


ඉහළ කඩිගමුව ටැම්පිට විහාරය දිශාවන්

කුලියාපිටිය සිට ඉහළ කඩිගමුව ටැම්පිට විහාරය දක්වා
හරහා :පඬුවස්නුවර පාර
මුළු දුර : කිලෝමීටර් 15
ගතවන කාලය : විනාඩි 30
ගත කිරිය යුතු කාලය : විනාඩි 30 පමණ
රියදුරු දිශාවන් : ගූගල් සිතියමේ බලන්න

© www.amazinglanka.com