ඉහළ මුරුතැන්ගේ ශෛලබිම්බාරාම ටැම්පිට විහාරය – Ihala Muruthange Sri Shailabimbarama Tampita Viharaya

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
ඉහළ මුරුතැන්ගේ  ශෛලබිම්බාරාම ටැම්පිට විහාරය - Ihala Muruthange Sri Shailabimbarama Tampita Viharaya
ඉහළ මුරුතැන්ගේ ශෛලබිම්බාරාම ටැම්පිට විහාරය – Ihala Muruthange Sri Shailabimbarama Tampita Viharaya

ඉහල මුරුතැන්ගේ ශ්‍රී ශෛලබිම්බාරාම රජමහා විහාරය පිහිටා ඇත්තේ කුලියපිටිය, නාරම්මල සහ දඹදෙනිය අතරය. එය කුලියපිටියේ සිට කි.මී. 16 ක් ද, නාරම්මල සිට කි.මී. 15.5ක් ද දඹදෙණියේ සිට කි.මී 8ක් ද දුරින් පිහිටයි.

ටැම්පිට විහාර මහනුවර රාජධානිය පැවති කාලය තුල ජනප්‍රිය ගෘහ නිර්මාණ අංගයක් වූ අතර මෙහිදී ගෘහය වේදිකාවක් මත ඉදිකරන ලද අතර එම වේදිකාව ගල් කුළුණු මත තබා ගොඩනැගිණි.

ඉහල මුරුතැන්ගේ ශ්‍රී ශෛලබිම්බාරාම රජමහා විහාරයේ ටැම්පිට විහාරය ඉදිකර ඇත්තේ ගල් තලාවක් මතය. අවාසනාවකට මෙන් පසුකාලීන අලුත්වැඩියාවකදී මෙම ටැම්පිට විහාරය රඳවා තිබූ ගල් කණු සියල්ලම බිත්තියකින් ආවරණය කර ඇත. එබැවින් මෙම තම්පිතා විහාරය අද මහනුවර යුගයට අයත් අංග සහිත සාමාන්‍ය බුදු මැදුරක් ලෙස පෙනේ. මෙහි පිළිම ගෙය වටා ප්‍රදක්ෂිණා පථයක් ඇත. මෙය ඉදිරිපසින් මීටර් 1.93 ක් පළල සහ මීටර් 1.14 ක්, මීටර් 1.09 ක් පිළිවෙලින් පැත්තෙන් සහ පසුපසින් පළල වේ. පිළිම ගෙයහි ප්‍රමාණය මීටර් 5.01×3.69 කි. සම්පූර්ණ ගොඩනැගිල්ල ප්‍රමාණයෙන් මීටර 7.26×5.87 කි.

ඇතුළත කුටීරය තුළ දොරට මුහුණ ලා ප්‍රධාන සිටි බුද්ධ ප්‍රතිමාව පිහිටා ඇත. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිමය වටා රැස් මාලාව ඇඳ ඇත්තේ නුවර යුගයේ සුලබ ගිනිදළු මොස්තරයකින්ය. පිළිමයට පිටුපසින්ස මකර තොරණක් අඹා ඇත. බුදු පිළිමය දෙපස දෙවිවරුන්ගේ අඳුරු සායමෙන් යුත් පිළිම දෙකක් තිබේ. කහ පැහැයෙන් වර්ණාලේප කර ඇති තවත් විශාල දෙවිවරුන් දෙදෙනෙකු අඳුරු දෙවිවරුන් අසළ අඹා ඇත. මෙහි දෙපස බිත්ති වලට පිටුපා බුදුන්ගේ හිටි පිළිම 2ක් අඹා තිබේ. මෙහි ඇති සියළුම පිළිම සිරස් පතකින් හා මුළු සිරුර වටා පැතිරුණු රශ්මි මාලාවකින් සමන්විතය.

separator divider

Ihala Muruthange Sri Shailabimbarama Rajamaha Viharaya lies in between Kuliyapitiya, Narammala and Dambadeniya It lies 16 km from Kuliyapitiya, 15.5 km from Narammala and 8km from Dambadeniya.

Tampita Vihara was a popular architectural feature during the Kandyan kingdom where the temple was built on a platform which was held on an array of pillars, mostly stone.

The Tampita Viharaya at Ihala Muruthange Sri Shailabimbarama Rajamaha Viharaya is built on a rocky plain. Unfortunately the stone pillars which held the Tampita Viharaya has been all covered with a wall during a later renovation. Therefore this Tampita Viharaya today appears as an normal image house with features belonging to the Kandyan Era. A circumambulating path is found around the inner chamber. This is 1.93 meters wide at the front and 1.14 meters , 1.09 meters wide on the sides and rear respectively. The inner image house is 5.01×3.69 meters in size. The complete building is 7.26×5.87 meters in size.

Inside the inner chamber lies the main seated Buddha statue facing the door. A halo around the Buddha is drawn in typical flame style. A detailed Dragons Arch (Makara Thorana) is molded to the rear wall. Two darkly painted statues probably of deities stand beside the Buddha statue. Two more larger deities painted in yellow are molded beside the darker deities. Two standing Buddha statues are erected on the on the sidewalls. All statues are complete with the head dress as well as the halo around the whole body.

මූලාශ්‍ර

සම්බන්ධ වෙනත් පිටු

ඉහළ මුරුතැන්ගේ ටැම්පිට විහාරය සිතියම


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.

ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.


ඉහළ මුරුතැන්ගේ ටැම්පිට විහාරය දිශාවන්

කුරුණෑගල සිට ඉහළ මුරුතැන්ගේ ටැම්පිට විහාරය දක්වා
හරහා :උහුමීය – නාරම්මල
මුළු දුර : කිලෝමීටර් 34
ගතවන කාලය : විනාඩි 60
ගත කිරිය යුතු කාලය : විනාඩි 30 පමණ
රියදුරු දිශාවන් : ගූගල් සිතියමේ බලන්න

© www.amazinglanka.com