රත්ගල්ලේගම සීගිරි රජමහා ටැම්පිට විහාරය – Rathgallegama Sigiri Rajamaha Tampita Viharaya

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
Tampita Viharaya sketch og
A sketch of a Tampita Viharaya

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ දළදාගම (පාදෙණිය-ගල්ගමුව මාර්ගයේ) සිට කිලෝමීටර 9ක් දුරින් අතිදුෂ්කර වනගත ප්‍රදේශයක රත්ගල්ලේගම සීගිරි රජමහා විහාරය පිහිටා තිබේ. දළදාගම සිට මහව වෙත පැමිණ රෝහල ඉදිරිපස ඇති ශ්‍රී රාහුල මාවතේ කිලෝමීටර 3.5ක් ගමන් කොට දකුණට ඇති බොරළු මාර්ගයට හරවා කිලෝමීටර 1.3ක් ගමන් කොට මාකඩු වැව් බැම්ම පසුකොට දකුණට හරවා තවත් මීටර 750ක් ගිය තැන රත්ගල්ලේගම විහාරය හමුවේ.

ටැම්පිට විහාර මහනුවර රාජධානිය පැවති කාලය තුල ජනප්‍රිය ගෘහ නිර්මාණ අංගයක් වූ අතර මෙහිදී ගෘහය වේදිකාවක් මත ඉදිකරන ලද අතර එම වේදිකාව ගල් කුළුණු මත තබා ගොඩනැගිණි.

රත්ගල්ලේගම සීගිරි ටැම්පිට විහාරය මීටර 2.13ක් උස් වූ ගල් කුළුණු 4ක් මත ගොඩනගා ඇත. මෙහි පිළිම ගෙය වටා ප්‍රදක්ෂිණා පථයක් දිව යයි. මෙය ඉදිරියෙන් සෙන්ටිමීටර 83ක් පළල වන අතර දෙපසින් හා පිටුපසින් සෙන්ටිමීටර 54ක්ද පළල වේ. පිළිම ගෙයහි ප්‍රමාණය මීටර් 4.11×2.11 ක් වන අතර මුළු ගොඩනැගිල්ලේ ප්‍රමාණය මීටර් 4.65×3.30 කි.

separator divider

Rathgallegama Sigiriya Rajamaha Viharaya is located in a remote and a harsh forested area 9 km away from Daladagama (Padeniya-Galgamuwa road) in the Kurunegala District. Fom Daladagama you need to travel to Maho (Mahawa), then take Sri Rahula Mawatha in front of the hospital for 3.5 km, turn to the gravel road to the right, travel for 1.3 km, cross the Makadu Reservoir bund and turn right for another 750 meters to reach the Rathgallegama temple.

Tampita Vihara was a popular architectural feature during the Kandyan kingdom where the temple was built on a platform which was held on an array of pillars, mostly stone.

Tampita Viharaya at Konwewa Bodhianganaramaya is built on 4 stone pillars 2.13 meters high.  A circumambulating path runs around the image house. It is 83 centimeters wide at front, 54 cm wide on sides and rear. The image house is 4.11×2.11 meters in size and the building is 4.65×3.30 meters in size.

මූලාශ්‍ර

සම්බන්ධ වෙනත් පිටු

රත්ගල්ලේගම සීගිරි රජමහා ටැම්පිට විහාරය සිතියම


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.

ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.


රත්ගල්ලේගම සීගිරි රජමහා ටැම්පිට විහාරය රියදුරු දිශාවන්

දළදාගම සිට රත්ගල්ලේගම සීගිරි රජමහා ටැම්පිට විහාරය දක්වා
හරහා : මහව
මුළු දුර : කිලෝමීටර් 9
ගතවන කාලය : විනාඩි 20
ගත කිරිය යුතු කාලය : විනාඩි 30 පමණ
රියදුරු දිශාවන් : ගූගල් සිතියමේ බලන්න

© www.amazinglanka.com