මාවනැල්ල උඩුමහන අම්බලම Udumahana Ambalama at Mawanella – මාවනැල්ල උඩුමහන අම්බලම

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Mawanella Udumahana Ambalama
Mawanella Udumahana Ambalama
Photo Credits : Faizel Ansar

Mawanella  Udumahana Ambalama is a small ambalama made out of brick and mortar. According to oral history, of this Amabalama goes back to time of king Walagamaba (89-77 BC). The building is square  in its plan and four large pillars hold the roof of the building. The pillars are square at the bottom and changes to a cylindrical shape halfway.  A short  wall goes around the building. This wall also serves as the seating benches to the traveler.

The roof is tiled with semi cylindrical clay tiles (sinhala ulu) and the typical “Kanimadala” design of a square ambalama can be seen in designing the roof. This is a special roof construction method found on Ambalama of the Kandyan era. The wooden beams of the roof are joint together at the center using a wooden nail called Madol Kurupawa. Total weight of the roof is equally distributed by Madol Kurupawa. Kanimadala lies at the center of Madol Kurupawa and is generally a floral design is carved at the end of this piece of wood. Unfortunately the carving has has been sawn off and stolen by treasure hunters. The building seems to have been gone through a restoration process in the recent past.

Mawanella  lies about 92 kilometers from Colombo. From  Mawanella  take Rambukkana road from Mawanella and up to Randiwela junction and turn left to the road reaching Thalagolla.  The Ambalama is located 400 meters on this road. for 1 km to reach the Getakulama junction where the Ambalama is located. Another 1.3 km down this road lies the much larger Napalana Ambalama.


මාවනැල්ල උඩුමහන අම්බලම මැටි බදාමයෙන් සාදන ලද කුඩා අම්බලමයකි. ජනප්‍රවාදයට අනුව, මෙම අම්බලම වලගමබා රජුගේ (ක්‍රි.පූ 89-77) සමය දක්වා දිව යයි. එහි ගොඩනැගිලි සැලැස්ම හතරැස් වන අතර විශාල කුළුණු හතරක් ගොඩනැගිල්ලේ වහලය රඳවා තබා ගනී. මෙම කුළුණු පහල කොටස හතරැස් වන අතර මද්‍යයෙදී සිලින්ඩරාකාර හැඩයට වෙනස් වේ. ගොඩනැගිල්ල වටා කෙටි තාප්පයක් ගමන් කරයි. මෙම බිත්තිය මගීන්ට ආසන පිල් ලෙසද භාවිතා කල හැකි ලෙස නිර්මාණය කර ඇත.

මෙම අම්බලමේ වහලය අර්ධ සිලින්ඩරාකාර සිංහල උළු භාවිතයෙන් සෙවිලි කොට ඇති අතර වහලය කැණිමඩලක් භාවිතාවෙන් සැලසුම් කොට ඇත. මෙය මහනුවර යුගයේ අම්බලම්හි භාවිතා කල විශේෂ වහල ඉදිකිරීමේ ක්‍රමයකි. වහලයේ ලී බාල්ක මධ්‍යයේ ඇති මඩොල් කුරුපාව නමින් හැඳින්වෙන ලී ඇණයකට බැඳී ඇත. වහලයේ මුළු බර සමානව බෙදා හරිනු ලබන්නේ මෙම මඩොල් කුරුපාව විසිනි. කැණිමඩල මඩොල් කුරුපාව මධ්‍යයේ පිහිටා ඇති අතර සාමාන්‍යයෙන් මල් සැරසිල්ලක් මෙම ලී කොටය අගිස්සේ කැටයම් කර ඇත. අවාසනාවකට මෙන් මෙම කැටයම් කල කොටස නිධන් හොරුන් විසින් කපා සොරකම් කර ඇත. මෙම ගොඩනැගිල්ල මෑත අතීතයේ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියකට භාජනය වී ඇත.

මාවනැල්ල කොළඹ සිට කිලෝමීටර් 92 ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇත. මාවනැල්ල සිට රන්දිවෙල හන්දිය දක්වා රඹුක්කන මාර්ගයෙන් වමට හැරී තලගොල්ල වෙත ළඟා වන මාර්ගයේ මීටර් 400 ක් දුරින් අම්බලම පිහිටා ඇත. මෙම මාර්ගයේ තවත් කිලෝමීටර් 1.3 ක් පහළින් වඩා විශාල නාපලාන අම්බලම (යටිමහන අම්බලම) අම්බලම පිහිටා ඇත.

Also See

Map of Mawanella  Udumahana Ambalama


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.

The map above also shows other places of interest within a approximately 20 km radius of the current site. Click on any of the markers and the info box to take you to information of these sites

Zoom out the map to see more surrounding locations using the mouse scroll wheel or map controls.


Travel Directions to Mawanella  Udumahana Ambalama

Route from Colombo to Mawanella  Udumahana Ambalama
distance :95 km
Travel time : 2 hours
Time to Spent : 15 mins
Driving directions : see on google map

© www.amazinglanka.com