ගෝමරංකඩවල රංගිරි උල්පත උනුදිය ළිං – Gomarankadawala Rangiri Ulpotha Hot Spring

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 2.25 out of 5)
Loading...

ශ්‍රී ලංකාවේ උණුදිය උල්පත් ඇති ප්‍රදේශ 9ක් පමණ සොයාගෙන තිබෙනවා.  මෙම උල්පත් බොහොමයක් ලංකාවේ උතුර හා නැගෙනහිර මායිම් වල තිබුණ බැවින් පසුගිය ත්‍රස්තවාදී කාලවල ජනයාට බලන්නට යන්න අවස්තාවක් ලැබුනේ නෑ. නමුත් ත්‍රස්තවාදය විනාශ කිරීමෙන් පසු සියලු ප්‍රදේශ වල තිබෙන උණුදිය උල්පත් අබට බලාගත හැකියි.

ගෝමරන්කඩවල තිබෙන්නේ ත්‍රිකුණාමලයට කිලෝමීටර 35කට නුදුරින්, අනුරාධපුර – ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයෙන් හැරී යන්න ඕන. ත්‍රිකුණාමලයෙන්  යනවානම් හොරොව්පතාන පාරේ කණ්නියා, පාන්කුලම පසු කර කම්බාකෝට්ටේ ප්‍රදේශයෙන් ගෝමරන්කඩවල දෙසට තිබෙන මාර්ගයට (දකුණට) හැරෙන්න ඕන. මෙම මාර්ගයේ කිලෝමීටර 5ක් පමණ ගියවිට රංගිරි උල්පත රජමහා විහාරය හමුවෙනවා.

මෙම පුරාණ පුජා භූමිය අසලමයි  ගෝමරන්කඩවල රංගිරි උල්පත උනුදිය ළිං තිබෙන්නේ. මෙහි ළිං 2ක් සදා ඇති අයුරු බලාගත හැකියි. මෙහි සාමන්‍ය උෂ්ණත්වයසෙල්සියස් අංශක 42ක් වනබව වාර්තා වී තිබෙනවා.

මෙම මාර්ගයේ දිගටම ගමන් කිරීමෙන් තිරියාය වටදාගේ දක්වා ගමන්කළ හැකියි. ලංකාවේ වාර්තාවන උණුදිය උල්පත් ලැයිස්තුව මෙතනින් බලන්න.

The two wells at Gomarankadawala Hot Spring is also referred to as Rankihiriya Hot Springs, Ulpatha Hot Springs or Ulpotha Hot Springs. These hot water well lies close to the Rangiri Ulpotha Buddhist Ruins lying in a picturesque landscape in the Dry Zone . Temperature of the water in these wells are  42 degrees centigrade.

Gomarankadawala can be reached by on the Trincomalee – Horowpathana road. Travel past Kannia, Pankulama and turn off to right at Kambakotte ( tamil : Kambakoddai). Gomarankadawala is few kilometers in to this route.  This site can be reached by turning right after passing Gomarankadawala. By traveling past Gomarankadawala and Adampane you can also reach Thiriyaya .

Rankihiriya / Ulpotha / Gomarankadawala Hot Spring
Rankihiriya / Ulpotha / Gomarankadawala Hot Spring

Also See

Map of Rankihiriya / Ulpotha / Gomarankadawala Hot Spring


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.

The map above also shows other places of interest within a approximately 20 km radius of the current site. Click on any of the markers and the info box to take you to information of these sites

Zoom out the map to see more surrounding locations using the mouse scroll wheel or map controls.


Traveling Directions to Rankihiriya / Ulpotha / Gomarankadawala Hot Spring

Route from Trincomalee to Gomarankadawala Hot Spring

Route from Anuradhapura Town Gomarankadawala Hot Spring

Though : Anuradhapura Road – Kambakotte ( tamil : Kambakoddai)
distance :42 km
Travel time : 1 hours
Driving directions : see on google map
distance :83 km
Travel time : 1 hour 30 mins
Driving directions : see on google map

© www.amazinglanka.com