බදුල්ල වත්තකැලේ ඓතිහාසික අම්බලම – Badulla Wattekele Ancient Ambalama

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1.00 out of 5)
Loading...
ambalama
ambalama

මෙම අම්බලම ඇත්තේ බදුල්ල දිස්ත්රික්කයේ සොරණාතොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් වත්තකැලේ ග්‍රාමසේවා වසමේ එගොඩවෙල තැන්නයාය ගම්මානයේය.

මෙම අම්බලම 2013 වසරේ අගෝස්තු 16වන දින විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් පුරාවිද්‍යා ස්ථානයක් ලෙස නම් කොට ඇත.

පහත ගූගල් සිතියමේ මෙම ස්ථානය දක්වා ඇත්තේ දළ වශයෙන් බව සලකන්න.

-0-

මූලාශ්‍ර

  • The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka – No. 1823/73 – FRIDAY AUGUST 16, 2013

සම්බන්ධ වෙනත් පිටු

බදුල්ල වත්තකැලේ අම්බලම සිතියම

ගූගල් සිතියම් පහලින් - ගූගල් සිතියම් පහලින් - ගූගල් සිතියම් විවෘත කිරීමට පහත බොත්තම් භාවිතා කරන්න -
.

ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.

බදුල්ල වත්තකැලේ අම්බලම රියදුරු දිශාවන්

මහනුවර සිට බදුල්ල වත්තකැලේ දක්වා
හරහා : මීගහකිවුල – පුස්සැල්ලාව
මුළු දුර : කිලෝමීටර් 17
ගතවන කාලය : විනාඩි 45 පමණ
ගත කිරිය යුතු කාලය : විනාඩි 15 පමණ
රියදුරු දිශාවන් : ගූගල් සිතියමේ බලන්න (මාර්ගය ලකුණු කොට නොමැත)

© www.amazinglanka.com