මුලතිව් වෙඩිවෙට්ටුකල්ලු අමුණ පුරාවිද්‍යා නටබුන් – Mulativu Wediwettukallu Amuna Archaeological Ruins

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 2.75 out of 5)
Loading...
ජයාරුපය : Proposed Kivul Oya Reservoir Project – EIA FINAL Report.

මුලතිව් වෙඩිවෙට්ටුකල්ලු ප්‍රදේශයට වවුනියාවේ සිට කිලෝමීටර 35ක් පමණද පදවියේ සිට කිලෝමීටර 25ක් පමණද පවතී. මෙම මාර්ග ද්විත්මයම ඇත්තේ දුෂ්කර ගම්මාන, බොරළු මාර්ග හා ඝන වනාන්තරය හරහාය.

වෙඩිවෙට්ටුකල්ලු හා වැලිඔය මාර්ගයට යාබදව වනය තුල සැඟවී ඇති මෙම අමුණ කිවුල් ඔයෙහි අතු ඔයක් හරස් කර බඳින ලද විශාල ප්‍රමාණයේ අමුණකි. භූමිය මතුපිට සිට මීටර 1.5 ක් පමණ උසින් යුත් මෙම අමුණ දිගින් මීටර් 40ක්ද, පළලින් මීටර 8ක්ද පමණ වේ.  එක ස්ථානයක ගල් කුට්ටි උඩින් ගඩොල් ඉදිකිරීමක් හෝ පැතිරීමක් සිදු කර ඇති බව දක්නට ලැබෙන බැවින් මෙය පාලමක් ලෙස ද එකල භාවිතා වූවා විය හැකියි. මෙහි කණු පාදම් වලක් දක්නට ලැබෙන අතර මෙම ස්ථානය මීට ප්‍රථම පුරාවිද්‍යාත්මක හෝ වෙනත් කිසිම වාර්තාවකට ඇතුළත් නොවූ ස්ථානයකි. 

මෙම ස්ථානයට  වව්නියාවේ සිට ළඟාවීමට ඇටඹගස්කඩ මාමඩුව හරහා කිලෝමීටර් 35 ක් පමණ ගමන් කළ යුතුය. පදවිය දිශාවෙන් ගමන් ගන්නවා නම් වැලිඔය දක්වා ගමන් කොට, වැලිඔය මා ඔය හරහා ඇති පාලම පසුකොට නැදුන්කේනි දිශාවට හරවා එම මාර්ගයෙන් 623වන බල සේනා මූලස්ථානය දිශාවට ඇති වෙඩිවෙට්ටුකල්ලු  දක්වා දිවෙන බොරළු මාර්ගය ඔස්සේ කිලෝමීටර 9ක් පමණ ගමන් ගත යුතුය. 

මූලාශ්‍ර :

  • 2014. Proposed Kivul Oya Reservoir Project. EIA FINAL Report. Colombo: Mahaweli Authority of Sri Lanka.

සම්බන්ධ වෙනත් පිටු

වෙඩිවෙට්ටුකල්ලු අමුණ පුරාවිද්‍යා නටබුන් සිතියම


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.

ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.

වෙඩිවෙට්ටුකල්ලු අමුණ පුරාවිද්‍යා නටබුන් රියදුරු දිශාවන්

වව්නියාව සිට වෙඩිවෙට්ටුකල්ලු අමුණ පුරාවිද්‍යා නටබුන් දක්වා
හරහා :ඇටඹගස්කඩ – මාමඩුව
මුළු දුර : කිලෝමීටර් 37
ගතවන කාලය : විනාඩි 60
ගත කිරිය යුතු කාලය : විනාඩි 45-60  පමණ
රියදුරු දිශාවන් : ගූගල් සිතියමේ බලන්න

© www.amazinglanka.com