සිරිමංගලපුර දෙමළයාපිටිය පුරාවිද්‍යා ස්ථානය – Sirimangalapura Demalayapitiya Archaeological Site

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
සිරිමංගලපුර දෙමළයාපිටිය පුරාවිද්‍යා ස්ථානය - Sirimangalapura Demalayapitiya Archaeological Site
සිරිමංගලපුර දෙමළයාපිටිය පුරාවිද්‍යා ස්ථානය – Sirimangalapura Demalayapitiya Archaeological Site

කන්තලේ සේරුනුවර මාර්ගයේ, සිරිමංගලපුර ගාමිණී විද්‍යාලය අසලින් දකුණතට දිවෙන මගෙහි කි.මී. 1.5 ක් පමණ ගිය විට මුක්කු බන්ට් නමින් හැඳින්වෙන මාර්ගය හමුවෙයි. එතැණ්සිට බස්නාහිර දෙසට වනය තුලට පිවිස කැලෑව තුල අතුරුමගක කි.මී. 1.5 ක් පමණ පැමිණි විට මෙම ස්ථානයට පැමිනිය හැක. සේරුනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ 217/ජී සිරිමංගලපුර ග්‍රාමසේවා වසමට අයත්ව මවිල් ආරු වැව් රක්ෂිත කොටසේ මෙම ස්ථානය පිහිටා ඇත.

තරමක් උස් ගොඩල්ලක් ලෙස පවත්නා නිධන් හොරුන් විසින් හාරා විනාශකොට ඇති විශාල සෑයක නටඹුන් මෙම ස්ථානයෙන් හමුවෙයි. මෙහි වට ප්‍රමාණය යනාදිය නිශ්චිතව සඳහන් කළ නොහැක. මෙම ස්ථානයේ චෛත්‍ය ආසන්නවම වන්නට ගොඩනැගිළි කීපයකට අයත් ගල් කණු හඳුනාගත හැක. චෛත්‍ය මධ්‍යයේ මීටර 2.5 ක් පමණ යටට නිධන් හොරුන් විසින් හාරන ලද වලක් වෙයි. එහි ඉවුරු ලෙස සෑයට අයත් ගඩොල් සහිත ඉවුරු හඳුනාගත හැක. තවමත් මුල් තත්වයෙන්ම සිරස්ව පවත්නා ගල්කණු දෙස බැලීමේදී පැහැදිළිව ගොඩනැගිලි 2 ක් හඳුනා ගත හැකි වෙයි. මෙයට අමතරව තවත් පාදම් ගල්, ශිලාමය පුවරු, විශාල මැටි බරණි ආදිය හා චෛත්‍යයට අයත් ගඩොල් හා බොරදම් වල අවශේෂ මෙම ස්ථානය පුරාම විසිරී පවතී.

විශාල වෘක්ෂලතා සහිත වියනක් ආකාරයට මෙම ප්‍රදේශය ආවරණය ව පවතින අතර වන සතුන් ගෙන ගහන ප්‍රදේශයකි. වර්ථමානය වන විට මෙම නටඹුන් පිහිටි ස්ථානය පුරා විද්‍යා ස්මාරකයක් ලෙසට නම් කොට ඇත.

සටහන : Sandruwan Heennapita

 

සම්බන්ධ වෙනත් පිටු

සිරිමංගලපුර දෙමළයාපිටිය පුරාවිද්‍යා ස්ථානය සිතියම


ගූගල් සිතියම් පහලින් - Please click on the button below to load the Dynamic Google Map -
.


ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.


සිරිමංගලපුර දෙමළයාපිටිය පුරාවිද්‍යා ස්ථානය රියදුරු දිශාවන්

ත්‍රිකුණාමලය සිට සිරිමංගලපුර දෙමළයාපිටිය පුරාවිද්‍යා ස්ථානය දක්වා

හරහා : කින්නියා – මුතූර් – සේරුනුවර
මුළු දුර : කිලෝමීටර් 55
ගතවන කාලය :පැය  1.30
ගත කිරිය යුතු කාලය : විනාඩි 15-30 පමණ
රියදුරු දිශාවන් : ගූගල් සිතියමේ බලන්න

© www.amazinglanka.com