බලංගොඩ බටහේන ඇල්ල – Balangoda Batahena Ella

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 3.20 out of 5)
Loading...
Balangoda Batahena Ella
බලංගොඩ බටහේන ඇල්ල
උස :?
දිස්ත්‍රික්කය :රත්නපුර

බටහේන ඇල්ලට ලඟා වීමට රත්නපුර වේවැල්වත්ත මාර්ගයේ බලංගොඩ ගුරුබාවිලගම වැල්ලගම හංදියෙන් දකුණු මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 2ක් පමණ ගමන්කළ යුතුයි. මේ මාර්ගයේ අවසාන කොටස් ගූගල් සිතියමේ තාම ලකුණු වෙලා නෑ . නමුත් සැටලයිට් සිතියමෙන් සොයාගන්න පුළුවන්.

මේ දිය ඇල්ල  තියෙන්නේ බෙලිගල්ලෙන ප‍්‍රාග් ඓතිහාසික ලෙනට ලගින්.

සම්බන්ධ වෙනත් පිටු

බලංගොඩ බටහේන ඇල්ල සිතියම

ගූගල් සිතියම් පහලින් – ගූගල් සිතියම් පහලින් – ගූගල් සිතියම් විවෘත කිරීමට පහත බොත්තම් භාවිතා කරන්න –
.

ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.

බලංගොඩ බටහේන ඇල්ල රියදුරු දිශාවන්

රත්නපුර සිට බලංගොඩ බටහේන ඇල්ල
හරහා :වේවැල්වත්ත – ගුරුබාවිල
මුළු දුර : කිලෝමීටර් 34
ගතවන කාලය : පැය 1 විනාඩි 30
ගත කිරිය යුතු කාලය : පැය 1
රියදුරු දිශාවන් : ගූගල් සිතියමේ බලන්න

© www.amazinglanka.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

%d bloggers like this: