කයිවඩන්තැන්න අම්බලම – Kaiwadanthenna Ambalama

RATE THIS LOCATION :1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)
Loading...
කයිවඩන්තැන්න අම්බලම - Kaiwadanthenna Ambalama
කයිවඩන්තැන්න අම්බලම – Kaiwadanthenna Ambalama

කයිවඩන්තැන්න තිබෙන්නේ මහනුවරට කිලෝමීටර 10ක් පමණ දුරින්.  ලේවැල්ල පසුකර  අමුණුගම – වලල මාර්ගයේ කයිවඩන්තැන්න මංසන්ධියේ මෙම අම්බලම දැකගන්න පුළුවන්.

කයිවඩන්තැන්න අම්බලම තරමක විශාල ගඩොල් හා බදාමයෙන් තැනූ අම්බලමක්.  මෙහි ඉදිරිපස අඩි  2ක පමණ උස සිමෙන්ති බැම්මක්. ඉතිරි තුන් පැත්තේ බැම්ම උසට සාදා තිබෙනවා.  මෙම බැම්ම වටා අඩි  2 ක් පමණ උසට බදාමයෙන්  ආසන පෝරු සදා තුබෙනවා.

වහළය සදා තිබෙන්නේ ඉහලට වන්නට ක්‍රමයෙන් ආනතිය වැඩි වන ආකාරයටයි.  වහලයට රට උළු සෙවිලිකර තිබෙනවා.  මෙම අම්බලම කයිවඩන්තැන්න මංසන්ධියේ බස් නැවතුම්පොළ ලෙස භාවිතා වූවත් එය ගරා වැටෙමින් පවතිනවා.

සම්බන්ධ වෙනත් පිටු

කයිවඩන්තැන්න අම්බලම සිතියම

ගූගල් සිතියම් පහලින් – ගූගල් සිතියම් පහලින් – ගූගල් සිතියම් විවෘත කිරීමට පහත බොත්තම් භාවිතා කරන්න –
.

ඉහල සිතියමේ මෙම ස්ථානය පමණක් නොව කිලෝමීටර 20ක් ඇතුලත තවත් වැදගත් ස්ථාන ලකුණු වී ඇත. මේ ස්ථාන බැලීමට සිතියම කුඩා කර බලන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානය මතට මුසිකය ගෙනයන්න. එසේ නැතිනම් click කරන්න.

ගූගල් සිතියම වෙනත් ස්ථාන වලට චලනය කර ගෙනයාමෙන් එම ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථාන බලාගත හැක.

කයිවඩන්තැන්න අම්බලම රියදුරු දිශාවන්

මහනුවර සිට කයිවඩන්තැන්න අම්බලම දක්වා
හරහා : ලේවැල්ල – අමුණුගම
මුළු දුර :කිලෝමීටර 9
ගතවන කාලය  : විනාඩි 30
ගතකල යුතු කාලය : විනාඩි 15-30 පමණ
රියදුරු දිශාවන් : ගූගල් සිතියමේ බලන්න

© www.amazinglanka.com